Navigácia

Infoservis

Obnovená stránka Edupage

Milí návštevníci,

na tejto doplnkovej stránke Evanjelického lýcea v Bratislave nájdete aktuálne a dôležité informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná. Aj naďalej zostáva našou hlavnou webstránkou adresa www.evlyceum.sk. Odkaz na ňu nájdete v ľavom paneli Navigácia, odkaz [Web Evlyceum.sk]
 

Mobilná aplikácia aSc Edupage

Od nového školského roka 2015/16 môžu cez mobilnú aplikáciu aSc EduPage sledovať rodičia študentov bilingválneho študijného programu známky, dochádzku, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh  a ďalšie informácie priamo vo svojom mobile. Alikácia je dostupná pre chytré telefóny (smartfóny) so systémom Android alebo iOS. K jej využívaniu sú potrebné iba prihlasovacie údaje platné pre IŽK, ktoré ste používali doteraz. Pre viac informácií a inštaláciu aplikácie kliknite na adresu: http://mobile.edupage.org/?lng=cz&ctn=cz
 

Aktuálne oznamy

Rozvrh hodín

Milí študenti a rodičia.

Aktuálny rozvrh hodín bilingválneho programu na školský rok 2015/16 si môžete pozrieť a vytlačiť priamo z našej webstránky.

Kliknite v ľavom menu na odkaz Rozvrh a v závislosti od typu prihlásenia (študent/rodič/verejnosť) sa vám zobrazia možnosti jeho prezerania a tlače.

Prístup na stránku s rozvrhom je možný aj z hlavnej webstránky www.evlyceum.sk cez menu Štúdium / {zvolený študijný program} / Rozvrhy

Študenti osemročného študijného programu majú rozvrh zverejnený na www.ezs.edupage.sk. Priamy prechod na túto stránku je možný rovnako cez ľavé menu, odkaz  www.ezs.edupage.sk

Kontakt

  • Evanjelické lýceum
    Vranovská ul. 2
    851 02 Bratislava
  • +421 2 63 838 488 (sekretariát školy)
    evlyceum@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie