Navigácia

Infoservis

Obnovená stránka Edupage

Milí návštevníci,

na tejto doplnkovej stránke Evanjelického lýcea v Bratislave nájdete aktuálne a dôležité informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná. Aj naďalej zostáva našou hlavnou webstránkou adresa www.evlyceum.sk. Odkaz na ňu nájdete v ľavom paneli Navigácia, odkaz [Web Evlyceum.sk]
 

Mobilná aplikácia aSc Edupage

Od nového školského roka 2015/16 môžu cez mobilnú aplikáciu aSc EduPage sledovať rodičia študentov bilingválneho študijného programu známky, dochádzku, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh  a ďalšie informácie priamo vo svojom mobile. Alikácia je dostupná pre chytré telefóny (smartfóny) so systémom Android alebo iOS. K jej využívaniu sú potrebné iba prihlasovacie údaje platné pre IŽK, ktoré ste používali doteraz. Pre viac informácií a inštaláciu aplikácie kliknite na adresu: http://mobile.edupage.org/?lng=cz&ctn=cz
 

Aktuálne oznamy

Začiatok školského roka

Milí žiaci a rodičia.

Školský rok 2015/2016 sa začne v stredu, 2. septembra 2015 službami Božími vo Veľkom kostole na Panenskej ulici o 8.30 hod.

Žiaci všetkých ročníkov Evanjelickej základnej školy a prímy až kvarty osemročného programu Evanjelického lýcea sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v budove Evanjelického lýcea, Palisády 57 najneskôr o 7.55. V doprovode svojich triednych učiteľov sa presunú do Veľkého kostola.

Žiaci Evanjelického lýcea, pracovisko Vranovská 2, sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred Veľkým kostolom, kde sa o 8.30 hod. zúčastnia služieb Božích pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2015/2016.

Žiaci prvého ročníka bilingválneho programu sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred Veľkým kostolom podľa zverejnených zoznamov.

Po skončení služieb Božích pokračuje vyučovanie triednickými hodinami na pracoviskách Palisády 57 (od 10.00) a Vranovská 2 (od 10.30).

Všetky informácie k organizácii začiatku školského roka nájdete aj na hlavnej webstránke Evanjelického lýcea.
 

Kontakt

  • Evanjelické lýceum
    Vranovská ul. 2
    851 02 Bratislava
  • +421 2 63 838 488 (sekretariát školy)
    evlyceum@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie