Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Vereščáková
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Benčíková
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ivana Jelen
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kovačiková
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Matejovová
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Brunovská
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Horníková
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Vaľušová
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Alexyová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcel Sokolovič
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Otília Šebáňová
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej ŽitňanPhD.
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Penkalová
I. OA Triedny učiteľ Mgr. Eva Šallingová
II. OA Triedny učiteľ Mgr. Eva Adamove
II. OB Triedny učiteľ Mgr. Anna Kampová
III. OA Triedny učiteľ Mgr. Danijela Jagošová
III. OB Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Žitňanová
IV. OA Triedny učiteľ Mgr. Kristína Zemková

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Kontakt

  • Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
    Vranovská ul. 2
    851 02 Bratislava
  • +421 2 63 838 488 (sekretariát školy)
    evlyceum@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie