Navigácia

Informácie a oznamy školskej jedálne EL Vranovská 2 Bratislava

 
Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne
na EL Vranovská 2 Bratislava


Vážení rodičia, zamestnanci, platitelia stravného,
 

v mesiaci júl sa bude platcom stravného vracať prípadný preplatok za stravu za školský rok 2017/18. K tomu je potrebné, aby si každý platca stravy nastavil číslo účtu, na ktoré má byť prípadný preplatok vrátený.
V prípade, že má rodič (platiteľ) na škole (školách) viacero stravujúcich sa detí, treba urobiť toto nastavenie pre každé dieťa samostatne. Obdobne tak musia urobiť aj zamestnanci, ktorí sa stravujú na oboch školách.

Návod na nastavenie čísla účtu pre vrátenie preplatkov si môžete stiahnuť vo formáte pdf kliknutím na tento odkaz.
 


Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

školská jedáleň na EL Vranovská prešla od 8. 1. 2018 na elektronický stravovací systém (ESS). Táto zmena znamená pre rodičov, žiakov, študentov a zamestnancov školy predovšetkým uľahčenie a sprehľadnenie celého systému stravovania v škole.

 

Pre viac informácií ohľadom elektronickeho stravovacieho systému kliknite na záložku Info o ESS v hornej záložke tejto stránky alebo kliknite na tento odkaz.

 


 

Kontakt

  • Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
    Vranovská ul. 2
    851 02 Bratislava
  • +421 2 63 838 488 (sekretariát školy)
    evlyceum@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie