Navigácia

Infoservis

Štúdium na 8-ročnom gymnáziu v šk. roku 2018/19

Milí uchádzači o štúdium na osemročnom gymnáziu,

prijímacie konanie na 8-ročné štúdium v šk. roku 2018/19 sa bude konať v dvoch termínoch:
14. mája 2018 a 17.mája 2018, v budove školy na Vranovskej ul. 2, Bratislava.

Pre viac informácií klinite na tento odkaz.

 

 

Mobilná aplikácia aSc Edupage

Od nového školského roka 2015/16 môžu cez mobilnú aplikáciu aSc EduPage sledovať rodičia študentov bilingválneho študijného programu známky, dochádzku, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh  a ďalšie informácie priamo vo svojom mobile. Alikácia je dostupná pre chytré telefóny (smartfóny) so systémom Android alebo iOS. K jej využívaniu sú potrebné iba prihlasovacie údaje platné pre IŽK, ktoré ste používali doteraz. Pre viac informácií a inštaláciu aplikácie kliknite na adresu: http://mobile.edupage.org/?lng=cz&ctn=cz
 

Aktuálne oznamy

Vitajte na doplnkovej stránke Evanjelického lýcea


Aktuálne udalosti


Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

každý záujemca o stravovanie v školskej jedálni (stravník, resp. rodič) v novom šk. roku 2018/19 sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky - krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú mailom zaslané ďalšie informácie. Prihlášku je potrebné vyplniť aj u stravníkov, ktorí sa už v minulosti v ŠJ stravovali. V prípade súrodencov je potrebné vyplniť prihlášku za každého z nich.

Upozornenie: V šk. roku 2018/19  sa budú používať nové platobné údaje stravníkov, preto nie je možné k úhrade stravy využiť minuloročné.

 

Prihlášku môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz
 


Vážení návštevníci

Táto stránka je doplnkovou stránkou Evanjelického lýcea v Bratislave, poskytujúcou základné údaje škole.

Pre bližšie informácie o aktuálnom dianí na škole, pripravovaných podujatiach, možnostiach a podmienkach štúdia, prijímacom konaní a pod., navštívte, prosím hlavnú webstránku školy

www.evlyceum.sk

 

 

PREJSŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU ŠKOLY EVLYCEUM.SK

 

 

Kontakt

  • Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
    Vranovská ul. 2
    851 02 Bratislava
  • +421 2 63 838 488 (sekretariát školy)
    evlyceum@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie