• Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne
     


    Vážení rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia.

    Nový záujemca  (žiak / študent / zamestnannec) o stravovanie v školskej jedálni (ŠJ) v novom šk. roku 2020/21, sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky - krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú od 19. augusta 2020 (zvyčajne do 24 hodín) mailom zaslané ďalšie informácie , vrátane kompletných platobných údajov.


    Prihlášku nie je potrebné vyplniť  u stravníkov, ktorí sa stravovali v ŠJ minulý školský rok, pokračujú v štúdiu (v zamestnaní), neodchádzajú na štúdium do zahraničia a chcú sa stravovať aj naďalej.

    Prihlášku ŽIAKA / ŠTUDENTA / ZAMESTNANCA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz


     

  • Kontakty

   • Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
   • evlyceum@evlyceum.sk
   • +421 2 63 838 488 (sekretariát školy) +421 911 956 170 (sekretariát školy)
   • Vranovská ul. 2 851 02 Bratislava
   • 17327164
   • 2020911519
   • Riaditeľka: Ing. Edita Prostredníková Zástupkyňa: Mgr. Viera Pohoriljaková Zástupkyňa: RNDr. Jana Griačová
   • Linky MHD číslo 80 a 88 - zastávka Kremnická. Ďalej po ulici Kremnická na jej koniec, odtiaľ cez cestu k výškovej budove internátu.
   • dusan.pista@evlyceum.sk
  • Prihlásenie